Termeni si conditii V-allBlue.ro

Versiunea nr. II din 01.06.2020

1. Termeni generali si Definitii

1.1 Definitii

Administratorul Site-ului/V-allBlue.ro inseamna societatea SC INOVATOR SMART CHOICE SRL , avand numar de ordine in Registrul Comertului J03/667/2014, cod unic de inregistrare fiscalaRO33162769

Website-ul V-allBlue.ro este o platforma de tip marketplace, astfel cum aceasta este definita in documentul prezent, ce isi propune simplificarea procesului de vanzare online dintre Partener si Utilizator, prin punerea la dispozitie a unei platforme ce ofera tehnologia necesara finalizarii procesului de plasare a unei comenzi online, fara a isi asuma insa responsabilitatile ce decurg din actul de vanzare incheiat intre partener si client.

Bunuri si Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Partener, Utilizatorului, ca urmare a Contractului incheiat.

Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Partener si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site.

Comunicare comerciala - orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, Bunuri si Servicii, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema V-allBlue.ro si/sau ale unui Partener, ca de exemplu, comunicari de tip Newsletter, astfel cum apare definit in prezentul Document, comunicari prin mesagerie, semnificand orice forma de comunicare ce implica folosirea numarului de telefon, SMS sau alta plaforma de social media sau orice fel de alta forma de comunicare, aceasta enumerare nefiind limitativa

Document - prezentele Termene si Conditii.

Marketplace– platforma care intermediaza vanzarile intre parteneri si clientii finali, fara a isi asuma responsabilitatea actului de vanzare dintre comerciant si consumator.

Newsletter - mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor si Serviciilor si/sau a promotiilor desfasurate de V-allBlue.ro intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea V-allBlue.ro cu referire la informatiile continute de acesta.

Partener- reprezinta o societate care prin intermediul serviciului V-allBlue.ro prezinta Utilizatorilor site-ului serviciile sau produsele sale;

Serviciul - inseamna orice serviciu oferit prin intermediul Site-ului, si / sau orice modul sau componenta a acestuia, inculsiv cele oferite prin intermediul Aplicatiei.

Site - domeniul V-allBlue.ro.

Termeni si Conditii - prezentul document continand termenii si conditiile de utilizare ale Site-ului, prin care se stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa Site-ul, ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

Utilizator - orice persoana fizica/juridica inregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni si Conditii Generale.

Vizitator- orice persoana fizica care acceseaza Site-ului fara a fi inregistrata.

1.2 Termeni generali

Prezentul Document continand termenii si conditiile de utilizare ale site-ului V-allBlue.ro stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul V-allBlue.ro, ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acestia, astfel cum acestia sunt formulate in prezentul act, atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indata accesarea Site-ului. Accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta si/sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestia.

Prin inregistrare, Utilizatorul accepta in intregime si neconditionat prevederile acestui Document si intelege sa utilizeze Serviciul in stricta conformitate cu acestea. Utilizatorii care isi creaza un cont pe Site inteleg si accepta ca utilizarea contului lor, precum si orice accesare sau vizitare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta si / sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea. Neacceptarea Termenilor si Conditiilor de catre Utilizatorii mentionati mai sus atrage obligatia acestora de a inceta de indata accesarea Site-ului.

Pentru mai multe informatii cu privire la protectia datelor cu caracter personal va rugam sa accesati Politica de confidentialitate disponibila aici

2. Drepturile asupra continutului Site-ului

Continutul si elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe Site, prin newslettere, prin comunicari comerciale sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) apartin Administratorului Site-ului si partenerilor sai si reprezinta continutul Site-ului. Prin derogarea de la prevederea precedenta nu apartin Administratorului Site-ului sau partenerilor sai acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt detinator sau o alta sursa, informatiile furnizate Utilizatorilor, sau opiniile si / sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului fata de materialele de orice fel postate pe Site sau fata de Continutul Site-ului in general.

Utilizatorul se obliga sa respecte toate drepturile de autor si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul Site-ului si partenerii sai le detin asupra / in legatura cu Site-ul, continutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora.

Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale, cu exceptia situatiei in care serviciul este destinat unui alt scop. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in orice alte scopuri, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Administratorului Site- ului.

Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal.

Administratorul Site-ului isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si / sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.

Orice persoana care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in niciun mod drepturile de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre Site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in niciun mod raspunderea Administratorului Site-ului, ci numai raspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii inteleg si accepta ca orice informatie prezenta pe Site nu este si nu poate fi considerata drept oferta de produse si / sau servicii venind din partea Administratorului Site-ului.

Este interzisa folosirea acestui Site, a Continutului Site-ului, a Serviciului sau a oricarui serviciu, facilitate oferita de catre Site in scopuri comerciale, de exemplu pentru a recruta angajati de catre angajatori, pentru oferte de servicii de catre angajatori dar fara a se limita la acestea, fara acordul scris al Administratorului Site-ului.

Utilizatorii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ si orientativ si ca Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea Continutului Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la veridicitatea si corectitudinea informatiilor si datelor oferite de Utilizatori pe Site, sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestora.

Este strict interzisa postarea pe Site a oricarui continut, incluzand materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fara a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, contin texte ilegale, amenintatoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, soviniste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod, sau care ar incalca orice alte drepturi si libertati ale omului potrivit legislatiei in vigoare.

Utilizatorii se obliga sa furnizeze la inregistrarea pe Site, la accesarea si utilizarea Serviciului, precum si la orice activitate de accesare si utilizare a Site-ului date si informatii valide, valabile, exacte, veridice si corecte in scopul de a oferi sau de a beneficia de servicii prin intermediul Site-ului.

Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii in orice mod si in orice masura a oricarora din prevederile Termenilor si Conditiilor, Administratorul Site-ului va putea opta in mod discretionar pentru suspendarea totala sau partiala a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea a oricarui continut expediat de Utilizator in vederea postarii catre Site, ori pentru interzicerea definitiva a accesului la una sau mai multe dintre facilitatile oferite de Site, sau pentru desfiiintarea contului Utilizatorului pe Site, fara niciun fel de atentionari sau notificari prealabile si fara a fi necesare orice alte formalitati in acest sens.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Site-ul le ofera doar o platforma de comunicare si ca doar ei singuri raspund pentru orice materiale, date si informatii postate pe Site indiferent de forma si partea in care apar, de utilizarea acestora, de accesarea si utilizarea Serviciului si a oricaror facilitati oferite pe Site si pentru orice efecte juridice si / sau comerciale derivand din acestea.

3. Legatura cu alte site-uri

Utilizatorii inteleg si accepta ca Site-ul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet, inclusiv site-urile furnizorilor de produse si / sau servicii catre care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, site-uri personale (bloguri), dar fara a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile in legatura cu Continutul Site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre Administratorul Site-ului. Includerea unei legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre Administratorul Site-ului. In momentul in care Utilizatorii acceseaza aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa conditiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

4.Termeni privind utilizarea serviciului V-allBlue.ro

Utilizatorii pot beneficia de serviciile suplimentare oferite de catre V-allBlue.ro. Prin utilizarea servicilor V-allBlue.ro, in urma gazduirii ofertelor Partenerilor, Utilizatorii pot beneficia de o activitate specifica derulata de Partener, identificata dupa tematica, program, locul si timpul desfasurarii ori alte criterii (incluzand spa, restaurant, cursuri, excursii, concursuri, dar fara a se limita la acestea) si/sau un anumit eveniment organizat de Partener si/sau produsele oferite de catre Partener pentru Utilizatori la preturi speciale.

Partenerul este singurul responsabil de continutul ofertelor, de serviciile pe care el le va desfasura ca urmare a acestor oferte si de consecintele pe care aceste servicii le pot avea si mandateaza Adminstratorul Site-ului sa incaseze in numele si pe seama sa pretul serviciilor prestate. In toate cazurile Utilizatorul nu va putea invoca sau angaja in niciun mod raspunderea Administratorului pentru continutul ofertelor sau pentru activitatile desfasurate in urma ofertelor Partenerului ori pentru consecintele de orice fel ale acestora.

Partenerul isi asuma integral raspunderea fata de Utilizatori pentru eventualele intarzieri, amanari, anulari sau defecte ale serviciilor care au fost postate ca oferte pe site, pentru derularea acestor servicii in conditii necorespunzatoare sau in alte conditii decat cele prevazute in oferte sau in legislatia in materie, precum si pentru orice restrictii impuse serviciilor de terte persoane implicate in organizarea sau furnizarea lor sau de autoritati administrative, indiferent ca pentru aceste servicii s-au facut rezervari sau au existat doar simple intentii de participare la acestea.Partenerul declara si garanteaza ca detine toate drepturile (inclusiv drepturile de proprietate industriala) si autorizarile necesare comercializarii Produselor pe care le oferteaza prin intermediul Site-ului si isi asuma intreaga raspundere pentru promovarea si punerea pe piata a acestora si este singurul raspunzator in cazul in care se invoca incalcarea vreunui drept de proprietate industriala sau orice alt drept al unui tert in legatura cu Produsele respective si/sau cu informatiile si/sau fotografiile aferente Produselor.Partenerul acorda V-allBlue.ro, o licenta neexclusiva, nelimitat/limitata in timp, cu titlu gratuit, nelimitata teritorial, pentru folosirea, reproducerea, afisarea, crearea unor opere derivate sau exploatarea in orice alt mod a numelui comercial, a marcilor inregistrate si orice continut transmis de Partener spre a fi afisat pe Site (informatii, fotografii etc).

V-allBlue.ro nu poarta nicio raspundere pentru desfasurarea serviciilor la care se refera ofertele publicate pe site sau pentru orice elemente legate de aceste servicii, de planificarea, organizarea sau continutul lor. V-allBlue.ro nu detine niciun control asupra calitatii si sigurantei serviciilor prestate de Partener fata de Utilizatori, si nu poate verifica sau monitoriza in niciun mod daca serviciile desfasurate respecta prevederile legale, capacitatea si mijloacele de orice fel de care dispune Partenerul pentru a presta serviciile oferite prin oferte si pentru a-si duce la indeplinire angajamentele corespunzatoare ofertelor, ori capacitatea Utilizatorilor de a plati serviciile oferite de Partener. Obligatiile V-allBlue.ro asumate potrivit prezentului regulament nu includ implementarea unui control asupra ofertelor afisate pe site. V-allBlue.ro nu poate fi responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau a serviciului V-allBlue.ro si nici pentru utilizarea serviciilor oferite de Partener catre Utilizatori. Intreaga raspundere apartine Partenerului, de aceea va recomanda sa cititi cu atentie sectiunea "Prezentare Vanzator", afisata in dreptul fiecarui produs si serviciu comercializat prin cadrul site-ului V-allBlue.ro. In sectiunea "Prezentare Vanzator" veti gasi date de contact si identificare a Partenerului. Avem rugamintea sa consultati cu prioritate politica de returnare si/sau de termeni si conditii a fiecarui Partener in parte.

5. Limitarea raspunderii

V-allBlue.ro nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres pentru continutul de orice fel al Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la intreg continutul si/sau serviciile oferite de catre Utilizatori si/sau Parteneri. V-allBlue.ro va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil.

V-allBlue.ro nu ofera niciun fel de garantii sau si nu are nicio raspundere pentru ofertele, serviciile, informatiile puse la dispozitie prin intermediul Site-ului de catre Utilizatori si/sauParteneri, sau pentru Continutul Site-ului si in nicio situatie nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parti, secvente, pagini de pe Site, al Serviciului sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale Continutului Site-ului.

V-allBlue.ro nu garanteaza pentru ofertele, informatiile, datele puse la dispozitie prin intermediul Site-ului, intreaga raspundere asupra ofertelor, serviciilor si continutului, dar fara a se limita la acestea trimise de catre Parteneri pentru a fi postate pe Site privind toate aspectele apartinand Partenerilor care le-au trimis sau le-au postat pe Site, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca le folosesc pe riscul lor. In nicio situatie V-allBlue.ro nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din neindeplinirea oricaror obligatii asumate de oricare Utilizator, din imposibilitatea utilizarii Serviciului, ori din interpretarea eronata a Continutului Site-ului.

Utilizatorii inteleg si accepta ca V-allBlue.ro este doar un intermediar intre Utilizatori, care ofera o platforma de comunicare, astfel ca toate serviciile si facilitatile legate de utilizarea Site-ului, precum si toate datele, informatiile cuprinse in acestea sunt oferite "asa cum sunt", "asa cum sunt disponibile", iar Utilizatorii le folosesc pe riscul lor. Utilizatorii inteleg si accepta ca Serviciul pus la dispozitie pe Site este oferit "asa cum este" "asa cum este disponibil" si il folosesc pe riscul lor. Utilizatorii inteleg si accepta ca furnizarea Serviciului poate fi afectata de anumite conditii obiective, precum si ca orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului "asa cum sunt", "asa cum sunt disponibile", iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. In consecinta, V-allBlue.ro nu poate fi tras la raspundere nici cu privire la orice informatii si date din Continutul Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la cele privind ofertele, serviciile, datele si informatiile legate de utilizarea Serviciului, sau orice alta activitate legata de utilizarea si accesarea Serviciului si / sau a Site-ului, precum si orice alt efect juridic derivand din acestea.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului nu participa in niciun mod si in nicio masura la interactiunile dintre Utilizatori si nu ofera nicio garantie privind acestea. Utilizatorii inteleg si accepta ca V-allBlue.ro nu detine niciun control asupra legalitatii, calitatii, corectitudinii, punctualitatii, credibilitatii si acuratetii serviciilor, datelor si informatiilor sau oricarui continut sau servicii oferite de catre Parteneri prin intermediul Site-ului, sau prin modalitatea off-line (care nu se desfasoara prin intermediul Internetului). Utilizatorii inteleg si accepta ca datorita caracteristicilor specifice Internetului si ale Serviciului, V-allBlue.ro nu poate confirma, garanta identitatea Utilizatorilor si veridicitatea, corectitudinea, validitatea oricaror informatii sau continut oferite de acestia pe Site. In consecinta V-allBlue.ro nu poate fi tras la raspundere in niciun mod si in nicio masura cu privire la aceste informatii sau orice alte efecte juridice / comerciale derivand din utilizarea lor.

Utilizatorii inteleg si accepta ca V-allBlue.ro este absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea Site-ului, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea Serviciului, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a V-allBlue.ro.

In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca V-allBlue.ro este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul precum si din utilizarea Continutului Site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.

Utilizatorii inteleg si accepta ca V-allBlue.ro este absolvit de orice raspundere pentru mesajele publicitare, pentru continutul postat pe Site de catre Parteneri, precum si pentru bunurile sau serviciile furnizate de catre autorii acestor mesaje publicitare sau al continutului postat pe Site prin intermediul Serviciului.

In cazurile de forta majora V-allBlue.ro si /sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al V-allBlue.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

Atat Utilizatorii cat si Partenerii sunt de acord sa protejeze, sa asigure si sa despagubeasca integral V-allBlue.ro si/ sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor, expertilor si consultantilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului sau a Partenerului in legatura cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul.

In cazul promovarii serviciilor agentiilor de turism, va rugam sa contactati agentiile pentru incheierea contractelor privind pachetele de servicii turistice. In cazul comercializarii de pachete turistice nu se aplica prevederile O.G. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, si pretul nu poate fi returnat. Pentru orice detalii suplimentare va rugam sa contactati agentia de turism.

6. Dreptul de retragere acordat de Partener

in situatia in care aveti nemultumiri cu privire la un produs achizitionat, aveti dreptul de a va retrage din contract, fara a preciza motivele, in termen de 14 zile calculate incepand cu: (nu stiu dc e cazul dar as specifica ca sunt calendaristice)

data incheierii contractului, in cazul contractelor de prestari de servicii, atunci cand acestea nu prevad vanzarea intr-un volum limitat sau cantitate stabilita, de energie termica sau continuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material;

ziua in care dumneavoastra sau o persoana desemnata de dumneavoastra, intra in posesia fizica a produselor, in cazul contractelor de vanzare;

ziua in care dumneavoastra sau o persoana desemnata de dumneavoastra, intra in posesia fizica a ultimului produs, in cazul unei comenzi cu produse multiple care vor fi livrate separat;

ziua in care dumneavoastra sau o persoana desemnata de dumneavoastra, intra in posesia fizica a primului produs, in cazul contractelor pentru livrarea periodica de produse pe o perioada de timp determinata;

Pentru a va exercita dreptul de retragere trebuie sa informati Partenerul de la care ati achizitionat produsul/serviciul cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din contract. Fiecare produs si serviciu comercializat prin cadrul site-ului V-allBlue.ro, contine in dreptul produsului la categoria "Prezentare Vanzator", date de contact si identificare a Partenerului pentru a va facilita cautarea. Avem rugamintea sa consultati cu prioritate politica de retur si/sau de termenii si conditiile fiecarui Partener in parte. in situatia in care nu reusiti sa contactati Partenerul, notificarea de retragere poate fi trimisa si catre site-ul V-allBlue.ro la adresa de e-mail: contact@V-allBlue.ro,urmand ca sa va preluam cererea si sa o transmitem Partenerului in cauza, actionand ca intermediari in ajutorul dumneavoastra.

Notificarea catre Partener poate fi realizata utilizand o declaratie neechivoca, de exemplu, o scrisoare trimisa prin posta, fax sau e-mail. De asemenea, puteti completa si transmite electronic formularul standard de retragere pus la dispozitie de site-ul V-allBlue.ro catre Partenerul de la care ati achizitionat produsul. Daca folositi aceasta optiune, Partenerul va va transmite, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere Notificarea pe care v-ati decis sa o trimiteti trebuie sa includa datele dumnevoastra: numele , adresa postala, numarul de telefon si adresa de e-mail, numarul de comanda, daca v-a fost alocat, precum si o formulare precisa care sa exprime decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract.

Pentru a respecta termenul-limita de retragere este suficient sa trimiteti comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere inainte de expirarea perioadei de retragere.

Ulterior trimiterii notificarii de retragere, avem rugamintea de a expedia produsele catre Partener cat mai curand posibil si fara intarzieri nejustificate in decurs de maximum 14 zile de la data la care ati comunicat retragerea. Termenul este respectat daca produsele sunt trimise inapoi inainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Produsele pe care le returnati trebuie sa fie in aceeasi stare in care au fost primite. Sunteti responsabil pentru diminuarea valorii produselor care rezulta din manipulari, altele decat cele necesare pentru determinarea naturii, calitatilor si functionarii produselor. Nu se accepta produsele asupra carora au fost efectuate interventii neautorizate, cele care prezinta urme de uzura sau folosire excesiva, zgarieturi, lovituri, socuri sau produsele carora le lipsesc accesorii. Returul se face in ambalajul original, cu etichetele initiale intacte, certificatul de garantie in original (daca a fost emis de producator/ distribuitor) si toate documentele cu care a fost livrat produsul.

Costul direct de transport al returnarii de produse va putea fi regasit in politica de retur stabilita de fiecare Partener in parte. Pentru a va putea informa daca sunteti obligat la plata cheltuielilor de transport sau acestea sunt suportate de comerciant (cu exceptia costurilor suplimentare determinate de faptul ca ati ales alta modalitate de livrare decat cel mai ieftin tip de livrare standard oferit) veti fi nevoiti sa verificati politica proprie de retur a Partenerului de la care ati achizitionat produsul.

Daca ati decis sa returnati produsele conform pasilor anterior prezentati, Partenerul va va rambursa orice suma pe care a primit-o de la dumneavoastra, fara intarzieri nejustificate, in 14 zile de la data la care acesta a fost informat cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din contract. Partenerul va putea amana rambursarea sumei pana la primirea produselor vandute sau pana la primirea unei dovezi conform careia acestea au fost expediate. Partenerul va efectua aceasta rambursare folosind aceeasi modalitate de plata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care v-ati exprimat acordul expres pentru o alta modalitate de rambursare fara a vi se percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursari. Avem rugamintea sa verificati politica de retur proprie a Partenerul de la care ati achizitionat produsul, pentru a fi informat cu privire la eventualele caracteristici particulare sau limitari precizate de acesta, fata de cadrul general.

Va atragem atentia asupra faptului ca exista anumite exceptii de la dreptul de retragere conferit. in conformitate cu prevederile legii OUG nr 34/2014, urmatoarele cazuri sunt reglementate legal cu titlu de exceptie de la dreptul de retur, insa va adresam rugamintea de a verifica politia de retur proprie a comerciantului de la care ati achizitionat produsul pentru a verifica particularitatile oferite de acesta fata de cadrul general:

a) in contractele de prestari de servicii, dupa prestarea completa a serviciilor, daca executarea a inceput cu acordul dumneavoastra prealabil expres si dupa ce ati confirmat ca ati luat cunostinta de faptul ca va veti pierde dreptul la retragere dupa executarea completa a contractului de catre profesionist;

b) produselor sau serviciilor ale caror pret depinde de fluctuatiile de pe piata financiara pe care profesionistulnu le poate controla si care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

c) produselor confectionate dupa specificatiile prezentate de dumneavoastra sau personalizate in mod clar;

d) produse care sunt susceptibile a se deteriora sau care expira rapid;

e) produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena care au fost desigilate de consumator. Cu titlul de exemplu si nu limitativ facem referire la urmatoarele produse: produse de lenjerie intima, prosoape, periute de dinti etc;

f) produse care sunt, dupa livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

g) bauturile alcoolice al caror pret a fost convenit in momentul incheierii contractului de vanzare, a caror livrare nu poate fi efectuata inainte de 30 de zile si a caror valoare reala depinde de fluctuatiile de pe piata pe care profesionistul nu le poate controla;

h) contractele in cazul carora ati solicitat in mod special profesionistului sa se deplaseze la domiciliul dumneavoastra pentru a efectua lucrari urgente de reparatie sau de intretinere. Daca, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul presteaza alte servicii in afara celor solicitate in mod expres de dumneavoastra sau furnizeaza alte produse decat piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrarilor de intretinere sau de reparatie, dreptul de retragere se aplica respectivelor servicii sau produse suplimentare;

i) inregistrari audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate dupa livrare;

j) ziare, periodice si reviste, cu exceptia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicatii;

k) servicii de cazare, zbor, pentru alt scop decat cel rezidential, transport de marfuri, inchiriere de masini, catering sau serviciile privind activitatile de agrement, in cazul in care contractul prevede o data sau o perioada de executare specifica; Conditiile de anulare si modificare aferente fiecarui serviciu de turism sunt detaliate pentru fiecare serviciu in parte. Va rugam sa le cititi cu atentie si sa acceptati conditiile serviciului respectiv. in caz de imposibilitatea de a onora rezervarea, Partenerulisi rezerva dreptul de a inlocui hotelul sau alte servicii confirmate initial cu altele de categorie similara sau superioara, fara nici un fel de alta compensatie in schimb sau de a returna banii integral in cazul in care este imposibila oferirea unei alternative;

m) continutului digital care nu este livrat pe un suport material, daca prestarea a inceput cu acordul prealabil expres al dumneavoastra si dupa ce ati confirmat ca ati luat cunostinta de faptul ca isi va veti pierde dreptul la retragere.

7. Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Administratorului Site-ului, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Bucuresti.

8. Modificarea Termenilor si Conditiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului si / sau utilizarea in orice mod a Serviciului.

V-ALL BLue

Contacteaza-ne

Telefon: 0744 314 400
Email: office@v-allblue.ro
Adresa: Str. Negru Voda, nr. 120, Curtea de Arges
CUI 33162769

Scrieti-ne
Lasati un comentariu si va vom raspunde cat mai curand posibil.
Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.